Tác phẩm “Việt Nam-Cội Nguồn Cuộc Chiến” là một tác phẩm sưu tập và biên khảo từ nhiều tài liệu và phỏng vấn các nhân chứng. Thời gian kéo dài từ 1922 cho tới 1975 (khi Nam Việt Nam thất thủ). Từ vô số sự kiện lịch sử suốt nửa thế kỷ, tác giả chọn ra những sự kiện quan trọng nhất có tính quyết định dẫn đến những biến cố tiếp theo.

 

Sách dày 380 trang, bìa mỏng
Tác giả tự xuất bản (2014)
Giá US $ 20.- + cước phí

Liên lạc: Hà Mai Việt
Email: vietmha@yahoo.com
Phone: +1 (281)433-8550 (cell)

Xem tiểu sử Hà Mai Việt

Xem bài điểm sách của Trịnh Bình AnCái Đình© - 2014