Tuyển tập gồm 16 truyện ngắn của Nguyễn Lê Hồng Hưng, được xây dựng trên những gì anh đã nghe và thấy trong những năm hải hành trên tàu viễn dương đi khắp thế giới. Những mẩu chuyện tuy xảy ra ở Ba Tây, Libië, Đức, Nga, Việt Nam… nhưng đều mang chung một mẫu số là nói lên thân phận của những cuộc đời vì hoàn cảnh đẩy đưa mà phải trôi dạt sang xứ lạ kiếm sống. Đọc Những Mảnh Đời Trôi để thấy rằng tuy cuộc đời đắng cay nhưng mỗi người đều có những giây phút hạnh phúc, tuy chỉ là tạm bợ, và chút hy vọng cuộc đời ngày sẽ khá hơn.

Nguyễn Lê Hồng Hưng có nhiều sáng tác đã được đăng trên một số tạp chí văn học tại Hòa Lan, Đức, Hoa Kỳ. Trong giới sáng tác tại Hòa Lan, anh là một trong những người viết đều và phong phú.

Sách dày 180 trang, bìa mỏng (tranh Thái Tăng An)
ISBN 90-802498-5-8
Giá 12 €


Cái Đình© - 2003