Tuyển tập Văn Thơ Nhạc Họa với đóng góp của mười sáu khuôn mặt quen thuộc trong giới sáng tác và biên khảo về văn hóa văn học Việt tại Hòa Lan. Viết bằng ba ngôn ngữ: Việt, Anh và Hòa Lan.

Mùa Đất Thấp cho độc giả cái nhìn toản diện về không khí sáng tác tại Hòa Lan, về sự đa dạng của những bài viết, những tác phẩm chuyên chở tư duy được viết lên từ vùng đất nằm dưới mực nước biển.

Sách dày 260 trang, bìa mỏng (tranh Thái Tăng An)
ISBN 90-802498-4-X
Giá 15 €


Cái Đình© - 2003