Tác phẩm đầu tiên do Cái Đình xuất bản (1994), Dòng Sông Sữa Mẹ gồm mười ba truyện ngắn của Nguyễn Lê Hồng Hưng, lấy khung cảnh từ vàm Sông Đốc (Cà Mau), nơi tác giả sinh ra và lớn lên. Những câu chuyện quanh đời sống người dân vùng ven, giản dị nhưng thắm đậm tình người ngư phủ. Đời sống, tình yêu, nghề hạ bạc, những ưu tư về cuộc đời… tất cả đã được Nguyễn Lê Hồng Hưng đưa vào những mẩu chuyện của anh bằng lời văn bình dị, hồn nhiên nhưng qua đó người đọc thấy được cả một sự trăn trở và vật lộn với đời sống đầy khó khăn và bất trắc.

Nguyễn Lê Hồng Hưng có nhiều sáng tác đã được đăng trên một số tạp chí văn học tại Hòa Lan, Đức, Hoa Kỳ. Trong giới sáng tác tại Hòa Lan, anh là một trong những người viết đều và phong phú.

Sách dày 160 trang, bìa mỏng
Giá 10 €


Cái Đình© - 2003