Mười ba truyện ngắn trong Câu Chuyện Giữa Đường là mười ba mảnh đời được tác giả nhìn bằng con mắt ‘tôi khách thể’, chiếu tận đến những ẩn dấu sâu kín nhất, nơi hai ý niệm xấu tốt muôn đời dằn vặt nhau. Qua những mẩu truyện, tác giả như muốn gửi gấm một phần tâm sự của mình đến những người cùng chung một thắc mắc: tại sao con người lại có thể phức tạp như thế.

Ngoài những đóng góp thường xuyên cho sinh hoạt báo chí và văn học tại Hòa Lan, Nguyễn Hiền còn có những truyện ngắn đã được đăng trên một số tạp chí văn học tại Hoa Kỳ, Đức, Úc…

Sách dày 160 trang, bìa mỏng (hình Từ Vĩnh Thuận)
ISBN 90 802498-3-1
Giá 12 €


Cái Đình© - 2003