Sách dày 354 trang, bìa cứng
Mẫu bìa và trình bày: Từ Phong

Giá US$ 20 + Lệ phí bưu điện

Xuất bản: Tủ sách Tiếng Quê Hương (2011)
P.O. Box 4653 – Falls Church – VA 22044 – USA

email: uyenthao1@juno.com
Hoặc qua Cái Ðình

 

Xem tiểu sử Lâm Hoàng Mạnh
và bài
'Trăn trở và Ước mong'
của Uyên Thao (viết thay lời tựa)Cái Đình© - 2010