Thư mời


Thư mời
tham dự buổi ra mắt sách “Việt Sử Đại Cương”

Kính gởi:

Trong tinh thần “nương theo Việt sử để bảo vệ tổ quốc” chúng tôi gồm một số người Việt tại Hải Ngoại đã ngồi lại với nhau để thực hiện một quyển sách tóm tắt lịch sử nước nhà với tiêu chí “Người Việt Nam cần phải biết lịch sử nước Việt”. Có hiểu được những khó khăn dựng nước và giữ nước của biết bao thế hệ trước, chúng ta mới có niềm tự tin và ý thức được bổn phận phải gìn giữ non sông do cha ông để lại.

Buổi ra mắt sách “Việt Sử Đại Cương” sẽ được tổ chức vào lúc 14 đến 16 giờ ngày thứ bảy, 11-08-2018

địa điểm: Fort Vreeswijk
Fort Vreeswijk 1 - 3433 ZZ Nieuwegein

Trong dịp này, quý vị sẽ có dịp trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi cùng ông Ts. Hoàng Cơ Định, chủ biên sách Việt Sử Đại Cương.

Kính mời quý vị nhín thì giờ quý báu đến tham dự cùng chúng tôi để cùng chia sẻ những thao thức, trăn trở trong tình hình nguy cấp của vận mệnh nước nhà trước mối đe dọa xâm lăng của giặc ngoại xâm Trung Cộng và giặc nội xâm Việt Cộng.

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho anh em chúng tôi.

Trân trọng kính chào thân ái,
Thay mặt ban tổ chức,
Nguyễn Thị Tuyết Lê

Mọi góp ý xin liên lạc về:
Tuyết Lê
T: 0161-493840   
@: tuyetlehoalan@gmail.com


Cái Đình - 2018