Erik Kuijpers


De carambola en het goud.

Er leven in Vietnam twee broers die net zo verschillen in uiterlijk als in karakter. De oudste van de twee is bepaald niet knap en heeft een stenen hart. Hij is van geboorte af lui, lummelt het liefst werkeloos rond en laat zijn jongere broer al het werk opknappen.

De jongste is een knappe vent en is buitengewoon beleefd en aardig. Waar nodig steekt hij een handje bij en hij behandelt anderen met respect.

In hun dorp valt dat gedrag op en de houding van de oudste wordt vaak besproken terwijl hij daarentegen niets doet om zijn gedrag te verbeteren.

De erfenis

Hun ouders zijn gestorven en laten veel achter: een prachtig huis waar enkele families kunnen wonen, een boomgaard, vruchtbare rijstvelden, vee waaronder ossen, geiten en varkens, alsmede een tuintje met een mooie carambolaboom.

Als de broers besluiten te trouwen kiezen ze voor een levenspartner die precies dezelfde eigenschappen bezit: de ene dame is verwaand en gierig, de andere open en eerlijk.

Na de bruiloft roept de oudere broer de jongere bij zich.

‘We zijn nu getrouwd en ik vind dat we ieder onze eigen weg moeten gaan. Omdat ik de oudste ben moet ik voor de voorvaderen zorgen en voor het huisaltaar en dat is een zo zware taak dat ik het huis wil hebben, de boomgaard, de rijstvelden en alle vee.’

‘En wat blijft dan voor mij?’ vraagt de jongste.

‘Wel, het tuintje aan de oostkant, zeker weten, met de carambolaboom. Ik meen me te herinneren dat er een hut van stro staat en ga daar maar wonen. Een mooie plek om jouw gezin te beginnen. Voor jonge actieve mensen als jullie is dat een prima plaats.’ zegt hij cynisch.

.

Erik Kuijpers
Uit: Vietnamese Volksverhaaltjes (Trefpuntazie.com), 09.08.2018


Cái Đình - 2019