Hien Nguyen


Boekpresentatie “De Boeddha in de Bajes”

Utrecht, 08.06.2019 - Ondanks het stormachtige weer is de zaal van het culturele & maatschappelijke centrum De Kargadoor goed gevuld met ruim 50 belangstellenden voor de presentatie van het boek “De Boeddha in de Bajes” van Cuong Lu, een boeddhistisch geestelijk verzorger met Vietnamese komaf.

Cuong Lu (51), een Vietnamese bootvluchteling, die samen met zijn familie het land ontvluchtte en sinds 1980 in Nederland woont, is een bijzondere persoon. Na de studie in Leiden werd hij in 1993 ingewijd als monnik in Plum Village (Dordogne, Frankrijk), en werd daarna een van de belangrijke assistents van de zen-meester Thich Nhat Hanh. Echter, hij vond – na talloze missies om de zen-meditatie en retraiten te begeleiden, dat hij beter een andere (eigen)weg zou kiezen. Cuong Lu verliet daarom de Plum Village, een pijnlijke afscheid volgens hem. Hij kwam terug in Nederland, werd een van de eerste boeddhistisch geestelijk verzorgers in het Nederlandse gevangeniswezen. Hij kreeg de geestelijke zorg over gedetineerden in diverse gevangenissen. De ervaringen die hij in zes jaar lang in deze functie opgedaan had, zette hij uiteen in 52 geselecteerde verhalen over zijn lessen in de gevangenissen, over zijn filosofische gedachtengang, waaruit de lezers interessante levenslessen voor zichzelf kunnen trekken. Het 144-pagina tellend boek, eerst in het engels met de titel The Buddha in Jail (gepubliceerd in 2018) en is nu vertaald in het Nederlands, is op deze dag gepresenteerd aan het publiek op een bijzondere manier: via een lezing over het geluk en het lijden.

Volgens Cuong gaat het geluk en het lijden altijd samen. Het belangrijkst is dat men het persoonlijk lijden (passie) moet trachten in het medelijden (compassie) over te gaan. Door compassie ontstaat een innerlijke geluk. Dat kan alleen door diep denken over de oorzaak van het lijden en door het beseffen dat iedereen een individu is en tegelijkertijd zijn er relaties tussen de individus onderling en met alles eromheen.

Cuong nam de twijfel van het publiek weg door meerdere keer tijdens zijn lezing krachtig te bevestigen dat hij de (slechte) daad wel veroordeelt, maar de dader niet, want de dader is slechts een mens. Iedereen heeft elke dag zoveel kansen om weer een goed men te worden. Hij noemt hemzelf als een stilteling, iemand die graag in stilte is waardoor hij de aangename lichaamgewaarwording kan beleven.

De eenvoudige doch diepgaande uitleg van Cuong als antwoord op de vragen vanuit het publiek gaaf een goede indruk op het onderwerp. De lezing is aangevangen en afgesloten met een korte meditatie.

Naast het werk als geestelijk verzorger doceert Cuong Lu momenteel boeddhistische filosofie en psychologie op de Mind Only School in Gouda – een instituut dat hij in 2018 heeft opgericht.

.

Hien Nguyen
(06/2019)

_______

De Boeddha in de Bajes. Bijzondere gesprekken in de Nederlandse gevangenis:
een boek vol hoop en levenslessen.
144 pagina, hard cover.
Uitgeverij Spectrum (2019),
€ 15,99.


Cái Đình - 2019