H. Nguyen


Klimaathulp van Nederland aan Vietnam

 

Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) heeft van 5 t/m 8 oktober 2009 een werkbezoek gebracht aan Vietnam. Het bezoek staat geheel in het teken van de samenwerking tussen Nederland en Vietnam op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie gedurende komende 6 jaar. Met haar Vietnamese collega’s Hoc (Landbouw en Plattelandsontwikkeling) en Lai (Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu) is een overeenkomst getekend voor een samenwerkingsverband voor het opbouwen van een veilige Mekong Delta.

Nederland en Vietnam hebben, wat waterkwestie betreft, veel dingen gemeen. Beide landen hebben kwetsbare delta’s, zijn dichtbevolkt en liggen voor een groot deel onder of gelijk met de zeespiegel. In 2050 zullen naar verwachting 8,4 miljoen Vietnamezen zijn die aan waterschaarste lijden. Daarnaast is er een voorspelling van een klimaatverandering, die kan leiden tot 1 meter stijging van de zeespiegel wereldwijd. In de Mekong Delta wonen dan ruim 20 miljoen mensen. Het gebrek aan water en de invasie van zilt water worden dus serieuze bedreigingen, evenals voor de landbouw en industrie, die volop in ontwikkeling zijn. Op verzoek van Vietnam gaat Nederland meewerken aan een plan van aanpak voor waterbeheer in de Mekong Delta om de gevolgen van klimaatverandering voor te zijn.

De samenwerking in de Mekong Delta tussen Nederland en Vietnam omvat niet alleen de uitwisseling van kennis en ervaring van overheid tot overheid. De praktische samenwerking tussen universiteiten en andere kennisinstellingen en de inzet van de kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven in de watersector zijn ook van belang. Op deze redenen hebben ruim 30 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven met de Staatssecretaris Huizinga naar Vietnam meegereisd voor het onderzoek.

De samenwerking tussen Nederland en Vietnam past in de strategie zoals neergelegd in het Nationaal Waterplan. Behalve Vietnam werkt Nederland met nog vier andere landen (Bangladesh, Egypte, Indonesië en Mozambique) in het kader van de internationale Delta-aanpak.

Het werkbezoek is afgesloten met een water- en klimaatseminaar op 08/10/2009.

 

H. Nguyen


Cái Đình - 2009